FUNDACIÓN PATAGONISTA

Fundación Patagonista 2021                         fundapata@yahoo.fr

Agenda 1

Agenda 2

Buenos Aires

Terschelling-Ukkel

Sjoemelage

De Gazet van Patagonië 1

De Gazet van Patagonië 2

De Gazet Van Patagonië 1
De Gazet Van Patagonië 2
Buenos Aires
Terschelling-Ukkel

PatagoniArt

Ukulogisch Museum

Het Patagonisch Liedboek

Boeken

PatagoniArt
Ukulogisch Museum
Inhoudstafel/ Hymne
Boeken
Agenda 2

Schijndel

Schijndel
Sjoemelage

Home

Home

Die Opera

Die Opera
De Hopduvel
De Hopduvel/ De volgende stroof
Agenda 1
Patacoronia EXPO
Patacoronia

 

Naar Argentina!!!

stemme: Wie gaat er mee naar Verapaz

(Karel Waeri)

 

Wie gaat er mee naar Argentina

Door d’Atlantische waters,

Daar jagen wij ‘t goed leven na

En eten gelijk de paters

 

Wie gaat er mee naar Argentina,

Daar hebben wij goed leven,

naar ‘t Zuiden van Amerika

Zo richten wij de steven,

De landverhuizingsmaatschappij

Belooft ons gouden bergen,

Een paradijs geeft men u vrij,

Wat kan men beter vergen?

 

Er heerst niet weinig werkgebrek,

Waar nood is uitgesproten,

En dit bevordert het vertrek

Van vele landgenoten

Wanneer die broeder watermuur,

U afscheidt onzer wallen;

Dan zult gij hier het armbestuur

Niet lastig komen vallen.

 

Men las in menig burgersblad,

- Hoe schaamt’loos en ellendig; -

Dat ‘t Belgisch volk van dorp en stad

Zeer mmarstig is en behendig;

Is ‘t dan geen schandelijk verbond,

Dat zulk een ras, al zuchtend,

De plaats waar eens zijn wiege stond,

Als ene pest moet vluchten?

‘t Is schande dat ons volk, zo goed,

Door honger schier bezweken,

‘t Geboorteland ontwijken moet,

Voor overzeese streken;

Ja, smekend met de klak in d’hand,

Aan de consul gaat vragen,

Voor een stuk brood in ‘t warme land,

In armoe te gaan knagen.

 

Ons officieren, generaals,

Ministers, pastoors, papen

En senators en kardinaals,

Blijven hier rustig slapen.

Laat d’arme duivels in ‘t Zuid-West,

Maar wroeten in ellende,

Zij vonden ‘t leven opperbest,

Te Brussel of Oostende.

 

Past op, Werklieden, ‘t is geen goud,

Wat gij alweer ziet blinken;

Want wie het lokaas niet mistrouwt,

Laat zich aan banden klinken.

Men maakt u gratis passagier,

Half spoor zult g’ ook erlange;

Waarom? … dat ziet ge wel van hier,

om u in ‘t net te vangen.

 

Gij hebt het recht hier te bestaan,

Strijdt moedig, helpt ons mede;

Waarom naar Argentina gaan?

Hiertoe bestaat geen reden,

Alles is hier in over vloed,

Geen mensch moet honger lijden,

g’ Hebt werk en brood, zo gij met moed

Voor beter loon durft strijden!

 

SLOT REFREIN

Wij gaan mee naar Argentina,

Wij willen werken, leven;

Verenigt u, en helpt ons, ja,

Naar recht en vrijheid streven.

 

Hymne FR / Hymne SP
Langs Patagoonse wegen